tirsdag 30. mars 2010

Dag 10. 2000 akvareller på 6 mnd./2000 watercolors in 6 months.
Reidar fant ut en dag at han skulle male 2000 akvareller på 6.mnd. 
Han klarte det og fikk masse kunnskap om akvarell i tillegg.
Reidar decided one day that he would paint 2000 watercolors in 6 months.
And so he did and got a huge knowledge of watercolor as well.


Pliktoppfyllende studenter :)
Conscientious students :)

"Foto sky" student
"Photo shy" student


Reidar demonstrerer hvordan vannet holder seg i penselen.
Reidar demonstrates how the water stays in the brush.


Reidar da Vinci`s akvarellpensel oppfinnelse.
Vannet holder seg nesten for evig.
Reidar da Vinci`s watercolor brush invention.
The water stays almost forever.


Reidar Fortelleren
Reidar the Storyteller.


Reidar har en fantastisk måte å forklare ting på.
Her viser han hvordan vannet oppfører seg.
Reidar has a wonderful way of explaining things.Here he shows how the water behaves.


Hm...erre no` gummi her? (Gummiplante)
Hm....is there any rubber here? (Rubberplant)
Her viser Reidar hvordan man kan trekke ut farge og lage en linje.
Here Reidar shows how to "pull out" the color and make a line.Her stopper han vannet/malingen og lager en "grense".
Here he stops the water/paint and make a "border".


Her viser han hvordan man kan lage mørkere striper/mønstre 
hvis man legger plastfolie på papiret og riper med en spatel.
Here he shows how to create darker stripes / patternsif you put plastic film on the paper and scratch with a spatula.

Jarl...JArl....JARL!!!!
Jarl følger ikke med i timen og leker seg med akvarellmalingen.
Men jeg synes jo resultatet av unnasluntringen ble veldig bra :)
Jarl is playing with his painting and not paying attention to the teacher, 
but I think the final result was very god:) Her er litt akvarell testing. Det gikk opp et lys for meg når jeg begynte å tenke på å "flytte vannet".
Some watercolour testing. It all made sense to me when I just thought about "mowing water".
signatur